Gdje se nalazimo

Voćnjaci se nalaze u Moslavini na području općine Velika Ludina. Šire područje Moslavine ima izuzetno povoljan potencijal za voćarsku proizvodnju s obzirom na klimu i tlo, a i to je jedan od razlog što su na ovim terenima bile značajnije površine pod jabukom u okviru bivšeg Poljoprivredno prehrambenog kombinata Zagreb.

Moslavina je karakteristična po blago brežuljkastom terenu koji se postupno valovito prelijeva, a s nadmorskom visinom od 100 – 200 mnm te se s nagibom do 3% svrstava u  pogodno okruženje za intenzivnu proizvodnju jabuka. Moslavina ima umjerenu kontinentalnu klimu i temeljem podataka s najbliže meteorološke postaje u Kutini utvrđena je srednja godišnja temperatura između 10 i 11 °C, dok su srednje temperature u vrijeme vegetacije bile oko 17 °C unatrag nekoliko desetaka godina što to područje čini idealnim za proizvodnju jabuke.

Makropoložaj šireg područja pokazuje da je riječ o blago brežuljkastom terenu; teren se postupno i valovito prelijeva. Mikropoložaj predmetnih parcela je takav (napet, otvoren zračnoj drenaži, bez mikrodepresija) da prezentira vrlo kvalitetnu osnovu za planiranje i podizanje voćnjaka.

Veličina i oblik parcela na kojima se nalazi voćnjak su izuzetno bitni zbog racionalizacije svih poslova vezanih za planiranje, podizanje, održavanje i eksploataciju voćnjaka. Predmetne parcele od 5 ha i više su upravo takve i samim tim idealne za ekonomičnu proizvodnju.

Važni čimbenici koji se analiziraju kod ocjene pogodnosti terena su inklinacija (nagib) terena i njegova zemljopisna ekspozicija. Nagib ili pad terena rezultat je morfometrijske analize određene površine. U predmetnom slučaju riječ je o ravnom zemljištu s umjerenim padom 2-3%, što omogućava kvalitetno otjecanje površinske vode. Ekspozicija terena utječe na izloženost voćnjaka suncu. Predmetna površina ima horizontalnu ekspoziciju te je s tog stanovišta veoma povoljna za voćarsku proizvodnju.