GLOBALGAP certifikat

Osim poštivanja načela integrirane proizvodnje nositelji smo i GLOBALGAP certifikata.

GLOBALGAP je jedan od najraširenijih svjetskih standarda koji se odnosi na primarnu proizvodnju svježeg voća i povrća. Taj standard nastao je od EUREPGAP komercijalnog standarda (European Retail Product and Good Agricultural Practice) koji se preimenovao u naziv GLOBALGAP kad je u 2007 godini uspostava EUREPGAP standarda proširena po cijelom svijetu. Norma GLOBALGAP-a  je definirana s ciljem stvaranja opće prihvaćene norme dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP), dokumentirane na način da je prikladna za provedbu procesa certifikacije prema međunarodno prihvaćenim procedurama. Norma se odnosi na sve aktivnosti na farmi, a to je primjena: dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP), programa integrirane kontrole pesticida (IPC), sustava upravljanja kvalitetom (QMS) i HACCP načela. Cilj primjene GLOBALGAP-a je jačanje povjerenja kupaca u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda, smanjenje negativnog utjecaja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na okoliš te stalna briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenika u poljoprivrednoj proizvodnji kao i životinja u uzgoju. Procjenom usklađenosti svog proizvodnog procesa, odnosno proizvoda prema zahtjevima norme GLOBALGAP, mi ne ispunjavamo samo zahtjeve norme već se kroz opredjeljenje usmjeravamo stvaranju održive poljoprivrede, poljoprivrede koja će kroz brižno gospodarenje tlom, zrakom i vodom biti i ostati na korištenje i budućim generacijama. Kroz certifikat GLOBALGAP-a omogućavamo da potrošač zna ne samo odakle je proizvod kojeg kupuje, već i njegovu zdravstvenu ispravnost koja se u potpunosti može iščitati na svakom proizvodu pod ovom normom.