Integrirana proizvodnja

20140501 165614

Mi proizvodimo jabuke po načelima integrirane proizvodnje te smo upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji. Sustav integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjerama. Integrirana zaštita bilja je sustav zaštite bilja koji podrazumijeva primjenu bioloških, biotehničkih, kemijskih i fizikalnih mjera zaštite bilja te ostalih agrotehničkih mjera pri čemu je uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održavanje populacije štetnih organizama ispod razine gospodarske štete. U skladu s tim naši proizvodi pri stavljanju na tržište označeni su oznakom „integrirani proizvod“ sukladno propisima o kakvoći za poljoprivredne proizvode.