KNIP sadnica

Knip sadnica s prijevremenim granama (5+ i 7+), njihovim kružnim rasporedom te visokim pojasom razgranjenja iznad 65, uz genetski potencijal čistih klonova omogućavaju brži ulazak u rodnost voćke koja osigurava znatno raniji povrat investicije. Takav sadni materijal zahtjeva minimalme zahvate pri budućoj rezidbi i formiranju uzgojnog oblika stabla, tako da se u budućim pomotehničkim radnjama na plantaži troškovi smanjuju i za 30-35%.