Dobrodošli!

U Africi, jabuke rastu jedino u području Mediterana.