Navodnjavanje

Slično kao i sa sustavom za zaštitu od tuče, sustav navodnjavanje je bitan čimbenik suvremene proizvodnje jabuka u današnje vrijeme koji osigurava kontinuitet u voćarskoj proizvodnji. Istraživanja govore da se navodnjavanjem postiže porast prinosa i do 50%. Odabrani sustav navodnjavanja u našim voćnjacima je sustav navodnjavanja 'kap po kap'. Navodnjavanje sistemom 'kap po kap' podrazumijeva najracionalniji utrošak vode u odnosu na druge načine navodnjavanja. Radi se o kontinuiranoj distribuciji male količine vode u jedinici vremena pa nema šokova za voćke niti zbijanja tla. Temeljni princip metode kapanjem jest da voda iz sustava postavljenih plastičnih cijevi izlazi kroz posebne kapaljke, koje su postavljene uzduž cijevi i 'kap po kap' vlaži tlo uz svaku voćku. Tom metodom može se najpreciznije dodavati voda potrebna tlu. Uz vodu se, prema želji, do biljke dovode i sredstva za prihranu i zaštitu bilja.

Cijevi 'kap po kap' pričvršćene su na prvu armaturnu žicu u redu i posjeduju samokompenzirajuće kapaljke koje omogućavaju da svaka voćka dobije jednaku količinu vode bez obzira na duljinu redova odnosno visinke razlike.

Pumpna stanica - radi kvalitetnijeg rada sustava i uštede energije odabrana je višefazna, jednolinijska centrifugalna pumpa za cijevne sustave s frekventnim pretvaračem, kompletom senzora pritiska i tlačnom posudom.

Sustav filtracije je prilagođen izvoru vode, u našem slučaju akumulacijskom jezero, kako bi se osigurala  funkcionalnost cijelog sustava u dužem razdoblju. Odabran je automatski sustav filtracije s mehaničkim i hidrauličkim filterom.

Kroz sustav fertirigacije vodotopiva gnojiva se distribuiraju kroz sustav navodnjavanja u strogo kontroliranim koncentracijama, do svake biljke pojedinačno. Fertirigacija podrazumijeva da se u rezervoaru vode rastopi vodotopivo gnojivo te da se takva otopina injektira u sustav za navodnjavanje, kako bi kroz kapaljke svakoj biljci dovela potrebna količina gnojiva kroz redovan ciklus navodnjavanja.